Omgangsregels

In onze huisartsenpraktijk gelden omgangsregels. Wanneer deze regels niet nageleefd worden, kan de huisarts u de toegang tot de praktijk ontzeggen.

Bij diefstal, geweld en ander ongeoorloofd gedrag doet de huisarts aangifte bij de politie.
De huisarts of zijn/haar medewerkers zijn niet aansprakelijk bij schade, verlies of diefstal van eigendommen.  

Omgangsregels

  • Wij helpen u zo snel mogelijk
  • Spoedgevallen gaan voor, graag uw begrip
  • Wij gaan respectvol met elkaar om
  • Met uw medewerking kunnen wij u zo goed mogelijk helpen
  • Aanwijzingen van het personeel worden opgevolgd
  • Verbaal of lichamelijk geweld, intimidatie, discriminatie of andere ongewenst gedrag accepteren wij niet.