Privacy

Vanaf 25 mei 2018 is er een nieuwe privacywet: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet is erop gericht dat diegene die met persoonsgegevens van anderen werken, nog meer alert zijn op de bescherming hiervan.

Privacyverklaring

Ook moet er een privacyverklaring in de organisatie aanwezig zijn, zodat het inzichtelijk is hoe de organisatie met privacygevoelige informatie omgaat. De privacyverklaring kunt u via onderstaande link inzien:

Privacyreglement

Inzage in uw dossier

Verder bent u als patiënt gerechtigd om inzage te hebben in gegevens uit uw dossier. Hiervoor moet u dan wel schriftelijk een aanvraag doen met behulp van onderstaand aanvraagformulier. Wij vragen u het ingevulde aanvraagformulier zelf langs te brengen bij de praktijk en uw legitimatiebewijs mee te nemen, zodat wij uw identiteit kunnen verifiëren.

Download aanvraagformulier medische gegevens

Wij kunnen alleen medische informatie uitwisselen met derden (dit is ieder ander dan de persoon zelf) na schriftelijke toestemming of mondeling op het spreekuur gegeven toestemming van de persoon zelf. Dit geldt natuurlijk niet voor kleine kinderen, maar wel al vanaf de leeftijd van 16 jaar!

Landelijk Schakelpunt

Vindt u het net als wij belangrijk dat de hulpverleners die u behandelen, goed van uw medische situatie op de hoogte zijn? Dan kunt u als u dat nog niet heeft gedaan, toestemming geven dat (alleen de relevante medische gegevens) gedeeld kunnen worden via het LSP (Landelijk Schakelpunt):

Ik geef toestemming aan mijn huisarts