Over de praktijk

Het team van Huisartsenpraktijk Ussen geeft vorm aan een professionele organisatie, die streeft naar een duurzame en persoonlijke relatie met haar patiënten. Zij wil laagdrempelig beschikbaar zijn, goede medische zorg bieden en werken volgens de richtlijnen van de beroepsgroep.

Spreekuur huisarts

U kunt met al uw gezondheidsvragen en -problemen terecht bij de huisartsen in onze praktijk. Naast het verzorgen van de algemene spreekuren, verrichten onze huisartsen ook kleine chirurgische ingrepen en plaatsen zij anticonceptiemiddelen (spiraaltje, de prikpil of de implanon). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de praktijk.

Doktersassistente

De doktersassistente maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur van de huisarts. Zij weet antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen en adviezen.

De assistente is goed opgeleid, werkt volgens de richtlijnen van het Nederlands Huisarts Genootschap (NHG) en heeft instructies van de huisarts om de hulpvragen goed op urgentie te kunnen beoordelen.

Wij willen u vragen om voor uw eigen veiligheid de vragen die de assistente u stelt te beantwoorden. Verder zal zij ook vragen stellen om een inschatting te kunnen maken of het een enkele (10 minuten) of dubbele afspraak (20 minuten) moet zijn.

Daarnaast kunt u ook bij de assistente terecht voor bijvoorbeeld:

 • Bloeddrukcontrole, inclusief 30 min of 24 uurs bloeddrukmeting
 • Urineonderzoek
 • Injecties toedienen
 • Oren uitspuiten
 • Wratten aanstippen
 • Hechtingen verwijderen
 • Wondcontroles
 • Enkels tapen
 • Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Praktijkondersteuner somatiek

Een praktijkondersteuner bij de huisarts (POH) werkt letterlijk ter ondersteuning van de huisarts. De huisarts blijft altijd eindverantwoordelijk voor uw zorg. Zij geven extra zorg aan patiënten met chronische aandoeningen, zoals diabetes mellitus, hart-vaatziekten, astma/COPD en hartfalen. Daarnaast wordt de POH ingezet voor visites bij kwetsbare ouderen en stoppen met roken begeleiding. Op deze manier proberen we de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Voor het leveren van de chronische zorg heeft de praktijk een contract met Zorggroep Synchroon. Zorggroep Synchroon is de samenwerkingsorganisatie van huisartsen in de regio Oss-Uden-Veghel. Deze zorggroep zet zich in om patiënten met chronische ziekte de best mogelijke zorg te bieden van goede kwaliteit.

Praktijkondersteuner GGZ

In de huisartsenpraktijken werken praktijkondersteuners geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ). De POH-GGZ is iemand met kennis en ervaring in de geestelijke gezondheidszorg ter ondersteuning van de huisarts. De huisarts blijft altijd eindverantwoordelijk voor uw zorg.

De POH-GGZ kan helpen bij:

 • Probleem verheldering
 • voorlichting geven over klachten, oorzaken en mogelijke oplossingen
 • advies geven over behandeling en verwijzing
 • u begeleiden of een kortdurende behandeling bieden
 • nazorg geven na een behandeling in de GGZ
 • helpen voorkomen dat u een terugval krijgt.

Openingstijden

De praktijk is geopend van maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur. Gedurende deze openingstijden is er altijd iemand aanwezig in de praktijk. Van 12.00 uur tot 13.00 uur is de praktijkdeur dicht en zijn wij alleen bereikbaar voor spoedgevallen. De laatste woensdag van de maand is dit van 12.00 uur tot 13.30 uur.

Niet verschijnen op een afspraak zonder af te melden

Als u niet op de door u gemaakte afspraak verschijnt, en deze niet tijdig heeft afgemeld, ontvangt u de eerste keer een brief. Mocht dit hierna nog een keer voorkomen, dan krijgt u een rekening voor deze afspraak.

Afspraken dienen 24 uur van tevoren te worden afgemeld.