Over de praktijk

Het team van Huisartsenpraktijk Ussen geeft vorm aan een professionele organisatie, die streeft naar een duurzame en persoonlijke relatie met haar patiënten. Zij wil laagdrempelig beschikbaar zijn, goede medische zorg bieden en werken volgens de richtlijnen van de beroepsgroep.

Spreekuur huisarts

U kunt met al uw gezondheidsvragen en -problemen terecht bij de huisartsen in onze praktijk. Naast het verzorgen van de algemene spreekuren, verrichten onze huisartsen ook kleine chirurgische ingrepen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de praktijk.

Doktersassistente

De doktersassistente maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur van de huisarts. De doktersassistente weet antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen en adviezen.

De doktersassistente is goed opgeleid, werkt volgens de richtlijnen van het Nederlands Huisarts Genootschap (NHG) en heeft instructies van de huisarts om de hulpvragen op urgentie te beoordelen.

Voor uw eigen veiligheid beantwoord u de vragen van de doktersassistente.
Dit om de urgentie in te schattaen en daarnaast een inschatting te kunnen maken voor een enkel consult (10 minuten) of een dubbel consult (20 minuten).

Daarnaast kunt u ook bij de doktersassistente terecht voor bijvoorbeeld:

 • Bloeddrukcontrole, inclusief 30 min of 24-uurs bloeddrukmeting
 • Urineonderzoek
 • Injecties toedienen
 • Oren uitspuiten
 • Wratten aanstippen
 • Hechtingen verwijderen
 • Wondcontroles
 • Enkels tapen
 • Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

SOH (spreekuur ondersteuner huisarts)

De SOH (Spreekuur Ondersteuner Huisarts) ondersteunt de huisarts bij zijn/haar werkzaamheden door zelfstandig patiënten op haar spreekuur te zien. Een assistente is speciaal opgeleid om diverse aandoeningen en klachten zelfstandig en volgens een vastgesteld protocol te behandelen. Indien nodig raadpleegt zij de huisarts. 
De huisarts blijft eindverantwoordelijk. 

De spreekuurondersteuner ziet onder andere de volgende aandoeningen/zorgvragen:

 • Neusbloedingen
 • Keelpijn
 • Voorhoofdsholteontsteking
 • Scheur-, snij-, schaaf-, bijt- en brandwonden
 • Tand door de lip
 • Blaasontsteking
 • Allergische huidreactie
 • Teken- of insectenbeet
 • Teen-, enkel-, hand- en polsletsel
 • Bloeduitstorting onder nagel
 • Oor klachten

Praktijkondersteuner somatiek

Een praktijkondersteuner bij de huisarts (POH) werkt ter ondersteuning van de huisarts. De huisarts blijft eindverantwoordelijk. De POH geeft zorg aan patiënten met chronische aandoeningen, zoals diabetes mellitus, hart-vaatziekten, astma/COPD en hartfalen. Daarnaast wordt de POH ingezet voor visites bij kwetsbare ouderen of bijvoorbeeld voor stoppen met roken begeleiding. 

Voor het leveren van de chronische zorg heeft de praktijk een contract met Zorggroep Humo. Zorggroep Humo is de samenwerkingsorganisatie van huisartsen in de regio Oss-Uden-Veghel. De zorggroep zet zich in om patiënten met chronische ziekte de best mogelijke zorg te bieden van goede kwaliteit.

Praktijkondersteuner GGZ

In de huisartsenpraktijken werken praktijkondersteuners geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ). De POH-GGZ heeft kennis en ervaring in de geestelijke gezondheidszorg ter ondersteuning van de huisarts. De huisarts blijft eindverantwoordelijk.

Openingstijden

De praktijk is geopend van maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur. 
Van 12.00 uur tot 13.00 uur is de praktijkdeur dicht en zijn wij alleen bereikbaar voor spoedgevallen. De laatste woensdag van de maand is dit van 12.00 uur tot 13.30 uur.

Niet verschijnen op een afspraak zonder af te melden

Als u niet op de door u gemaakte afspraak verschijnt, en deze niet tijdig heeft afgemeld, ontvangt u de eerste keer een brief. Mocht dit hierna nog een keer voorkomen, dan krijgt u een rekening voor deze afspraak.

Afspraken dienen 24 uur van tevoren te worden afgemeld.